Itämeri tarvitsee apuasi

Itämeri on kaunis ja ainutlaatuinen, mutta myös altis monenlaisille ongelmille. Maalta tulevat, ihmistoiminnasta aiheutuvat ravinnepäästöt ovat saaneet meremme rehevöitymään. Ilmastonmuutos pahentaa vanhoja ongelmia ja tuo mukanaan uudenlaisia uhkia.

Itämeren lajiston monimuotoisuus köyhtyy. Neljännes meremme pohjasta on elotonta. Meidän on hillittävä rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta, jotta elämä säilyy Itämeressä.

Ainutlaatuinen ja haastava Itämeri

Itämeri on nuorin planeettamme meristä. Se muotoutui noin 10 000 – 15 000 vuotta sitten, viimeisimmän jääkauden jälkeen.

Itämeren valuma-alue on laaja. Siihen kuuluu 14 valtiota ja yli 85 miljoonaa ihmistä. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta virtaava vesi päätyy lopulta mereen. Tämän vuoksi valuma-alueella tehtävät toimenpiteet, kuten maanviljely ja asutus, vaikuttavat Itämeren tilaan.

Itämeri on valtameriin verrattuna matala ja lähes kokonaan suljettu. Sen vesi ei ole yhtä suolaista kuin valtamerten vesi. Siksi Itämeri on vaikea elinympäristö: Valtamerten eliöille vesi on liian makeaa ja makean veden eliöille liian suolaista. Itämeren eliöt ovat sopeutuneet elämään näissä erikoisissa olosuhteissa, mutta pienilläkin muutoksilla voi olla dramaattisia seurauksia meren asukkaille.

Vuosisatojen aikana Itämereen päätyneet ravinteet ja myrkylliset aineet vaikuttavat meren tilaan esimerkiksi rehevöittämällä sitä. Itämeren pohjassa on laajoja hapettomia ja kuolleita alueita, joilla eliöt eivät pysty elämään. Omat riskinsä on myös vilkkaalla meriliikenteellä, kuten öljykuljetuksilla.

Monimuotoinen lajisto sietää paremmin muuttuvia olosuhteita

Itämeren ekosysteemi on hyvin yksinkertainen esimerkiksi joihinkin trooppisiin meriin verrattuna. Kuitenkin myös Itämerestä löytyy monimuotoista lajistoa, etenkin Suomen rannikkoalueiden vaihtelevissa ja monipuolisissa elinympäristöissä. Monimuotoisuus on tärkeää, sillä lajistoltaan rikkaat ekosysteemit sietävät paremmin muuttuvia ympäristöolosuhteita.

Erityisen tärkeitä ovat nk. avainlajit, joita Itämeressä ovat esimerkiksi rakkohauru ja meriajokas. Avainlajit mahdollistavat monen muunkin lajin hyvinvoinnin tarjoamalla esimerkiksi kasvualustan, suojapaikkoja ja ravintoa. Jos avainlaji katoaa, se vie mennessään monta muutakin siitä riippuvaista lajia.

Monimuotoisuuden suojelussa avainlajeihin ja niiden elinympäristöihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Itämeren avainlajeista etenkin meriajokas on tärkeä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä vedenalaiset meriajokasniityt sitovat tehokkaasti hiiltä.

BSAG tekee töitä, jotta Itämeri tervehtyisi

Itämeri pelastuu, jos voimme hillitä rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta sekä säilyttää lajiston monimuotoisuutta.

BSAG edistää uudistavaa maataloutta, joka vähentää myös ravinnevalumia. Vähennämme meriliikenteen ravinnekuormitusta ja edesautamme arvokkaiden vedenalaisten luontokohteiden suojelua.

Lue lisää BSAG:n toiminnasta >

Lue lisää Elävä Itämeri -hankkeesta >

Lue lisää Carbon Action -alustasta >

Lue lisää Harmaat vedet meriliikenteessä -hankkeesta >

Tule mukaan pelastustyöhön! Anna joululahjaksi elämää Itämerelle.

Lahjoita yksityishenkilönä Lahjoita yrityksenä