Siirry pääsisältöön

Ainutlaatuinen ja haastava Itämeri

image/svg+xml

Itämeri on nuorin planeettamme meristä – ja saastunein.

Itämeri on valtameriin verrattuna matala ja lähes kokonaan suljettu, ja sen vesi on makeampaa kuin valtamerten vesi. Itämeren eliöt ovat sopeutuneet elämään näissä erikoisissa ja haastavissa olosuhteissa, mutta pienilläkin muutoksilla voi olla dramaattisia seurauksia meren asukkaille.

Itämeren suureen valuma-alueeseen kuuluu 14 valtiota ja yli 85 miljoonaa ihmistä. Valuma-alueella virtaava vesi päätyy lopulta mereen. Siksi kaikki valuma-alueella tapahtuvat asiat, kuten maanviljely ja asutus, vaikuttavat Itämeren tilaan.

image/svg+xml

Neljännes meremme pohjasta on hapetonta, elotonta autiomaata

Vuosisatojen aikana Itämereen päätyneet ravinteet ja myrkylliset aineet heikentävät meren tilaa esimerkiksi rehevöittämällä sitä. Ilmastonmuutos pahentaa rehevöitymistä ja vaikuttaa mereen arvaamattomilla tavoilla. Omat riskinsä on myös vilkkaalla meriliikenteellä, kuten öljykuljetuksilla.

Monimuotoinen lajisto sietää paremmin muuttuvia olosuhteita

Itämeressä on monimuotoista lajistoa, etenkin Suomen rannikon vaihtelevissa elinympäristöissä. Monimuotoisuus on tärkeää, sillä lajistoltaan rikkaat ekosysteemit sietävät paremmin muuttuvia ympäristöolosuhteita.

Erityisen tärkeitä ovat nk. avainlajit, kuten rakkohauru ja meriajokas. Avainlajit mahdollistavat monen muun lajin elämän tarjoamalla esimerkiksi kasvualustan, suojapaikkoja ja ravintoa. Jos avainlaji katoaa, se vie mennessään monta muutakin siitä riippuvaista lajia.

Monimuotoisuuden suojelussa avainlajeihin ja niiden elinympäristöihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Itämeren avainlajeista etenkin meriajokas on tärkeä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä vedenalaiset meriajokasniityt sitovat tehokkaasti hiiltä.

image/svg+xml

BSAG auttaa Itämerta toipumaan

BSAG edistää uudistavaa maataloutta, joka vähentää ravinnevalumia, hillitsee ilmastonmuutosta ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Vähennämme meriliikenteen ravinnekuormitusta ja autamme lajirikkaiden vesialueiden omistajia suojelemaan vedenalaiset luontoaarteensa.

Lue lisää: Mikä BSAG?>

Lue lisää: Kiertotalousyhteistyöllä kakkavedet pois Itämerestä >

Lue lisää: Vedenalaisen monimuotoisuuden suojelu >

Lue lisää: Itämeri- ja ilmastoystävällistä ruokaa >

Tule mukaan pelastustyöhön! Anna joulahjaksi toivoa pintaa syvemmälle.

Lahjoita yksityishenkilönä Lahjoita yrityksenä