Anna lahjaksi pelkkää ilmaa!

Itämeren pinnan alla asuu monipuolinen joukko kasveja, leviä ja eläimiä, jotka ovat sopeutuneet elämään matalasuolaisessa meressä. Ainutlaatuinen lajisto on herkkä pienillekin muutoksille. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos uhkaavat Itämeren monimuotoisuutta.

Rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on avain Itämeren tulevaisuuden turvaamiseen. Suojelemalla monimuotoisuutta vahvistamme myös ekosysteemin kykyä sopeutua muutoksiin. Lahjoittamalla BSAG:n joulukampanjaan autat Itämeren asukkaita säilyttämään elintärkeän kotimerensä, ja saat materiaaleja yhteistyökumppanien muistamiseen.

Tällä sivulla näet BSAG:n joulukampanjaan osallistuneet organisaatiot. Lisätietoa kampanjasta: elena.belle@bsag.fi.

Lue lisää »

20 000 €

10000 €

7500 €

Gofore

7500 €

500 €

Tabella Finland Oy


500 €

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy


5000 €

5000 €

500 €

e21 Solutions Oy


500 €

Salaojituksen Tukisäätiö sr


5000 €

5000 €

5000 €

5000 €

500 €

Norsepower Oy Ltd


500 €

Finlandia-talo


5000 €

5000 €

3000 €

3000 €

500 €

Suomen Satamaliitto ry


500 €

Metropolia


2000 €

2000 €

500 €

Adapro


500 €

Dual Laser Ltd Oy


2000 €

2000 €

500 €

Teohydrauli Oy


500 €

I.S. MÄKINEN OY


1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

500 €

Proact Finland Oy


500 €

Klaus K Hotel


1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

500 €

Someron Säästöpankki


500 €

Ecobio Oy


1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

500 €

CDK Global (Finland) Oy


500 €

Ciber Oy


1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

500 €

Meriteollisuus ry


500 €

Riihisoft Oy


1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

500 €

Kiinteistötyönantajat ry


1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Baltic Sea Action Group (Elävä Itämeri Säätiö, BSAG) on vuonna 2008 Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Sen tavoitteena on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan muuttuvissa ympäristöolosuhteissa. Toiminta keskittyy erityisesti kestävän maatalouden ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun. BSAG tuo yhteen toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta, sillä Itämeren pelastaminen vaatii yhteistyötä. Poliitikot, tutkijat, yritykset, maanviljelijät ja yksityiset ihmiset voivat kaikki omalta osaltaan vaikuttaa Itämeren tilaan, ja kaikkien panosta vaaditaan.

BSAG:n hiljattain käynnistämä Elävä Itämeri -hanke keskittyy Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojeluun. Tällä hetkellä valtaosa monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmista vedenalaisista elinympäristöistä jää suojelualueiden ulkopuolelle. Elävä Itämeri -hankkeen tavoitteena onkin rakentaa ratkaisuja, joilla arvokkaita vedenalaisia alueita saadaan tuotua suojelun piiriin. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa kattavaa VELMU-aineistoa erilaisten vedenalaisten elinympäristöjen sijainneista, ja tehdään yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Yksi BSAG:n toiminnan tavoitteista on kestävä ruuantuotanto ja hiiltä sitova maaperä. BSAG:n vuonna 2017 käynnistämä Carbon Action -projekti on laajentunut alustaksi, jolla tutkijat, maanviljelijät ja yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja todentaakseen keinoja kasvattaa maatalousmaan hiilensidontapotentiaalia. Käytännön toimia tehdään jo sadalla maatilalla. Terve maaperä pidättää ravinteita tehokkaasti, mikä estää rehevöittäviä ravinteita valumasta vesistöihin. Ilmastonmuutoksen torjumisessa terveen maaperän kyky sitoa ja varastoida hiiltä on korvaamaton.