ELÄKÖÖN ITÄMERI!

Anna lahjaksi elämää Itämerelle.

UPM

10000 €

Walki Oy

5000 €

Berner Oy

5000 €

Are Oy

5000 €

CCEA oy

3000 €

Ramirent Oy

3000 €

Cervi

1500 €

Heimon Kala

1500 €

Camteam Oy

1500 €

SATEL Oy

1500 €

OGG Finland

1500 €

Dayton Oy

1500 €

Pakrak Oy

1500 €

Forchem Oyj

1000 €

Parcero

1000 €

SYKLI

1000 €

Ciber Oy

500 €

Q Power Oy

500 €

Itämeri on kriittisessä tilassa. Yhdessä voimme vielä auttaa sitä. 

Itämeren pinnan alla asuu monipuolinen joukko kasveja, leviä ja eläimiä, jotka ovat sopeutuneet elämään matalasuolaisessa meressä. Ainutlaatuinen lajisto on herkkä pienillekin muutoksille. Nyt noin neljännes meremme pohjasta on elotonta.

Itämeri tervehtyy, kun rehevöityminen ja ilmastonmuutos saadaan kuriin. Sitten meren asukkaat voivat palata entisille elinpaikoilleen. Tukemalla Baltic Sea Action Groupin työtä tuot elämää Itämerelle.

Baltic Sea Action Group (Elävä Itämeri Säätiö, BSAG) on vuonna 2008 Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. BSAG:n tavoite on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan muuttuvissa ympäristöolosuhteissa.

Etsimme ongelmien juurisyyt ja yhdistämme niitä ratkomaan toimijat yhteiskunnan eri osa-alueilta. Keskitymme erityisesti kestävän maatalouden ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

BSAG:n Elävä Itämeri -hanke suojelee Itämeren vedenalaista monimuotoisuutta. Tällä hetkellä valtaosa monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmista vedenalaisista elinympäristöistä jää suojelualueiden ulkopuolelle. Elävä Itämeri -hanke rakentaa ratkaisuja, joilla arvokkaita alueita saadaan suojelun piiriin.

Yksi BSAG:n tavoitteista on kestävä ruuantuotanto ja hiiltä sitova maaperä. Vuonna 2017 käynnistämämme Carbon Action -projekti on laajentunut alustaksi, jolla tutkijat, maanviljelijät ja yritykset yhdessä kehittävät keinoja kasvattaa maatalousmaan hiilensidontapotentiaalia. Käytännön toimia tehdään jo sadalla maatilalla. Terve maaperä pidättää ravinteita tehokkaasti, mikä estää rehevöittäviä ravinteita valumasta vesistöihin. Ilmastonmuutoksen torjumisessa terveen maaperän kyky sitoa ja varastoida hiiltä on korvaamaton.

BSAG:n Harmaat vedet meriliikenteessä -hanke kehittää keinoja meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Harmaiden vesien ja ruokajätteen mukana mereen päätyy paitsi rehevöittäviä ravinteita, myös bakteereja ja mikromuoveja.

Lahjoita yksityishenkilönä Lahjoita yrityksenä